Poznaj siebie, stwórz siebie – kurs dla firm

Praca w organizacji to wspólna realizacja celów i kierunków rozwoju. Zespoły tworzą ludzie, więc ważne jest, aby każdy pracownik czuł się ceniony. Poczucie pewności siebie, otwarta komunikacja i asertywność podnoszą nie tylko motywację i zaangażowanie w realizację celów, ale też zwiększają efektywność pracy.

Serdecznie zapraszam na innowacyjny na polskim rynku warsztat wystąpień publicznych, w którym uczestnicy poznają tehchniki oddychania przeponowego, nauczą się mówienia z przepony. Poznanie swojego ciała, umiejętność relaksacji gwarantują, że niewerbalna mowa staje się spójna i autentyczna. Techniki relekasacyjne, jakie poznają uczestnicy kursu, podniosą jakość codziennego życia.

Każde wystąpienie publiczne czy autoprezentacja stają się skuteczne, kiedy jesteśmy autentyczni i spójni. Poczucie pewności siebie daje nam poznanie naszych talentów oraz świadomość tego, jak bardzo jesteśmy unikatowi i oryginalni.

Często osoby po zrobieniu testów Gallupa mówiły, jak dobrze, że to wiem, będzie mi teraz łatwiej.

Mam nadzieję, że warsztat pomoże ludziom w odkrywaniu swojej autentyczności – rozumianej przeze mnie nie jako naśladownictwo, ale szczera, asertywna i otwarta komunikacja. Świadomość własnych talentów zwiększy jej skuteczność. Czy znikną też konflikty? O tym między innymi dowiesz się podczas warsztatu.

Dla kogo:

 • dla każdego kto chce odkryć swoje mocne strony;
 • dla każdego, kto chce swobodnie czuć się w różnych sytuacjach społecznych;
 • dla każdego, kogo czeka wystąpienie publiczne jak: egzamin, prezentacja publiczna, rozmowa rekrutacyjna, spotkanie zawodowe;
 • dla zespołów, menedżerów – kiedy poznajemy talenty, uczymy się porozumiewać z innymi nowym językiem – rośnie poczucie pewności siebie i satysfakcji, co z kolei podnosi efektywność i skuteczność w pracy.

Co otrzymasz:

 • poradnik z ćwiczeniami oddechów przeponowych oraz ćwiczeniami, jak zacząć mówić  z przepony;
 • poradnik z zebranymi materiałami dotyczącymi podstawowych gestów i zachowań;
 • krótki przewodnik autoprezentacji – jak sie przygotować,
 • mini-przewodnik po metodologii Gallupa i 34 talentach Gallupa;
 • prezentację wykorzystywaną podczas szkolenia.

Dzięki warsztatowi:

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i tremą przed i podczas autoprezentacji;
 • poznasz „przepis” skutecznej autoprezentacji;
 • dowiesz się, jak budować autentyczny i spójny przekaz dzięki sprawdzonym technikom oddechowym;
 • dowiesz się, jak jesteś niezwykły/niezwykła dzięki swoim talentom;
 • poznasz język swoich talentów.

RAMOWY PLAN WARSZTATU:

SPOTKANIE PIERWSZE:

Temat główny: wokół definicji autoprezentacji

 • Poznajmy się – każdy krótko się przedstawia,
 • Ustalamy cele i zasady warsztatu,
 • Krótka opowieść na podstawie baśni H. Ch. Andersena,
 • Zagadka dźwiękowa,
 • Między autentycznością i autoprezentacją – wokół definicji,
 • Tworzymy przepis autoprezentacji – podstawowe składniki,
 • Pierwsza autoprezentacja – przygotowanie scenariusza i nagranie wystąpienia,
 • Dzielimy się wrażeniami.
 • Podsumowanie.

SPOTKANIE DRUGIE:

Temat główny: poznaj siebie – między odwagą a stresem

 • Odmiany stresu – krótkie wprowadzenie,
 • Gdzie stres „siedzi w ciele” – szukamy punktów napięcia,
 • Oddychanie przeponowe – co to jest i dlaczego rozładowuje stresy – krótkie omówienie, przedstawienie badań naukowych,
 • Ćwiczymy oddychanie przeponowe – instrukcja,
 • Autoprezentacja – swobodne wystąpienia uczestników,
 • Podsumowanie.

WYZWANIE: ćwiczymy oddechy przeponowe i obserwujemy swoje reakcje

SPOTKANIE TRZECIE:

Temat główny: poznaj siebie – ćwiczymy mówienie z przepony

 • Rozgrzewka – rozluźniamy ciała – oddychamy przeponowo,
 • Krótkie wprowadzenie teoretyczne – jak poprawnie mówić z przepony i dlaczego warto to robić?
 • Ćwiczymy mówienie z przepony,
 • Autoprezentacje uczestników – mówimy z przepony,
 • Dzielimy się wrażeniami.
 • Podsumowanie.

SPOTKANIE CZWARTE:

Temat główny: poznaj siebie – autoprezentacja – strona niewerbalna

 • Autoprezentacja niewerbalna – krótkie wprowadzenie teoretyczne,
 • Postawy otwarta i zamknięta,
 • Dzielimy się obserwacjami, własnymi doświadczeniami,
 • Ćwiczymy kontakt z ciałem: ćwiczenia rozluźniające ciało. Techniki radzenia sobie ze stresem,
 • Krótka autoprezentacja,
 • Podsumowanie.

WYZWANIE: przez tydzień ćwiczysz mówienie z przepony i obserwujesz zmiany w swoim ciele i swoich reakcjach

SPOTKANIE PIĄTE:

Temat główny: poznaj siebie – Twoje talenty – to Twoja pewność siebie

 • Krótkie wprowadzenie do badania Gallupa,
 • Omówienie Waszych głównych talentów.
 • Wystąpienie indywidualne – samodzielna wypowiedź na temat wybranego talentu.
 • Jak działają talenty – omówienie przez trenerkę.
 • Ćwiczenia: „talentowe” czasowniki – poszukujemy czasowników zgodnych z naszymi talentami.
 • Podsumowanie.

SPOTKANIE SZÓSTE:

Temat główny: poznaj siebie – jak mówią moje talenty

 • Jak mówi mój talent? – wskazówki do skutecznej komunikacji talentami.
 • Studium przypadków komunikacyjnych – jak słychać talenty w wypowiedziach innych.
 • Ćwiczenie „opowiedz mi”.
 • Podsumowanie.

WYZWANIE: na następne spotkanie przygotowujesz 2 pytania dotyczące talentów – jak działają? Robisz to na podstawie jednej, wybranej sytuacji komunikacji.

SPOTKANIE SIÓDME:

Temat główny: poznaj siebie – czy talent może stać się przeciwnikiem

 • Zarządzanie talentami – kiedy talent staje się sabotażystą?
 • Jak radzić sobie z sytuacjach nieporozumień i konfliktów.
 • Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi.

WYZWANIE: przygotowujesz swoją autoprezentację na zakończenie warsztatu – temat dowolny.

SPOTKANIE ÓSME:

Temat główny: poznaj siebie, stwórz siebie – zakończenie

 • Przepis autoprezentacji – podsumowanie warsztatu, zebranie elementów,
 • Talenty – to korzeń Twojej autentyczności – podsumowanie,
 • Rozgrzewka – oddychanie przeponowe,
 • Wystąpienia uczestników – 5 minut,
 • Dzielimy się wrażeniami,
 • Ankieta ewaluacyjna.

Kilka słów na temat badania Gallupa:

Instytut Gallupa to amerykańska instytucja, która od ponad 50 lat prowadzi badania nad mocnymi stronami. Badanie talentów – Clifton Strengths, zwane potocznie testem Gallupa – istnieje już ponad 20 lat i do dziś przebadało się nim ponad 23 miliony ludzi na całym świecie. Jest znane głównie w biznesie jako doskonałe narzędzie do odblokowania potencjału pracowników i zbudowania stabilniejszych zespołów i firm. Zespoły, które na co dzień wykorzystują talenty Gallupa, zwiększają swoją produktywność o 12,5 %.

Testy Gallupa służą też ogólnorozwojowo. Poznanie własnych talentów daje ludziom:

 • wzrost pozytywnej energii;
 • większe zaangażowanie w realizację własnych celów;
 • większą pewność siebie;
 • mniejszy stres.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatu.

OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

 „Świetna atmosfera i życzliwe podejście. Wesołe, swobodne, ale bardzo profesjonalne szkolenie.” – Magda

„Szkolenie odbyło się na bardzo wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i technicznym. Atmosfera sprzyjała różnorodności ćwiczeń, podzielenia się wiedzą. Otrzymałam wiele ciekawych, rozwijających treści dotyczących talentów Gallupa, a także wskazówek ilustrujących, jak  dbać o siebie, swoje wnętrze, poprzez naukę oddychania i relaksację.” – Anita

„Najbardziej podczas szkolenia podobała mi się otwartość uczestników i prowadzących, luźna atmosfera i konkretne informacje” – Sylwia

Ważne informacje:

Warsztat organizowany jest maksymalnie dla 5 osób!

Cena warsztatu zawiera koszt wykonania testu Gallupa:

1070 zł – kwota brutto/osoba

Warsztat prowadzony jest również w trybie online.

Terminy ustalam indywidualnie.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

mail: monica.bartkowicz@gmail.com tel. 500 493 013

kolorowe trójkąty które tworzą jeden spójny wzór