Czasem dopiero na skrzyżowaniu dróg

człowiek zaczyna zastanawiać się - dokąd idzie.

Władysław Grzeszczyk

Drogowskazy

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową skupiającą wolontariuszy wywodzących się z organizacji o rożnych tradycjach i korzeniach, ale połączonych przez jedną wspólną pasję - chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami, wiedzą i zaangażowaniem ze wszystkimi, których misją jest działalność wolontariacka.

Wolontariusze Stowarzyszenia posiadają kilkunastoletnie doświadczenie na licznych funkcjach zarządczych, szkoleniowych i programowych w NGO o szerokim zakresie obejmującym wychowane, edukację, pomoc społeczną, co zaowocowało wspólną inicjatywą połączenia sił w ramach organizacji mającej na celu wsparcie merytoryczne pomorskich organizacji zajmujących się szeroko pojętą oświatą, wychowaniem i pomocą społeczną. Powstała organizacja stanowiąca forum wymiany doświadczeń osób reprezentujących różne środowiska, których wspólnym celem jest przygotowanie standardu pracy NGO opartego o profesjonalne narzędzia zarządcze.
Copyright © 2012-2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji "Drogowskazy" | Created by WebProjekt